STARTSIDA | PERSONAL | KUNDER | TJÄNSTER | FÖRETAGET | PRODUKTEXEMPEL

Nyheter

Lokal

Kunder

Personal

 

 

 

 

VÅRA KUNDERAlfa Lavals kärnverksamhet baseras på tre nyckelteknologier: väremeöverföring, separering och flödeshantering. Alfa Lavals produkter säljs i cirka 100 länder, i 50 av dessa finns egna försäljningsorganisationer.

Företaget har 20 stora produktionsenheter (12 i Europa, sex i Asien och två i USA) och 70 servicecentra. Idag har de cirka 11 500 anställda var av 1900 anställda i Sverige.


Läs mer på: alfa.laval.se

Dessutom har vi bland annat dessa företag som kunder:

Alfa Neon, Arkivator, Fundo Components, Perfekta, Specma, BE-Group, Volvo Wheel Loaders,

Metso, BA Fordonslyftar, GL&V

 

 

Copyright © 2013 CAD-Design AB. All rights reserved.