STARTSIDA | PERSONAL | KUNDER | TJÄNSTER | FÖRETAGET | PRODUKTEXEMPEL

Nyheter

Lokal

Kunder

Personal

 

 

 

 

VÅRA KUNDERAlfa Neons skylttillverkning innefattar hela kedjan från design till färdigt

montage och service.


Kundmarknaden finns i huvudsak i Sverige, med en gradvis

ökning på utländska marknader.

Alfa Neon har i dag ca 30 anställda och omsätter ca. 40 miljoner kronor per år.

Läs mer på www.alfaneon.se

Dessutom har vi bland annat dessa företag som kunder:

Alfa Laval,  Arkivator, Fundo Components, Perfekta, Specma, BE-Group, Volvo Wheel Loaders,

Metso, BA Fordonslyftar, GL&V


Copyright © 2013 CAD-Design AB. All rights reserved.