STARTSIDA | PERSONAL | KUNDER | TJÄNSTER | FÖRETAGET | PRODUKTEXEMPEL

Nyheter

Lokal

Kunder

Personal

 

 

 

 

Metso är en av världens ledande leverantörer till massa och pappersindustrin samt har en framstående erfarenhet och kapacitet i att tillhandahålla kompletta processystem, maskiner, service, och utbildning till kunder över hela världen.


En del av tillverkningen sker i Karlstad, Metso KAMFAB AB, där man tillverkar huvud maskinerna som ingår i Metso Fibers kokerier.

Läs mer på www.metsopaper.com
Fordonslyftar AB är ett familjeföretag som är specialiserade på att förse fordonsverkstäder med lyftar för tunga fordon.

Företaget grundades 1980 och i samband med detta introducerade vi Hetra mobila lyftbockar på den svenska marknaden.

Läs mer på www.fordonslyftar.se
GL&V är en av världens ledande leverantörer till massa och pappersindustrin men ca 1500 anställda världen över. Etableringen i Karlstad är relativt ny men erfarenheten hos GL&V är mycket stor.

Läs mer på www.glv.com

Dessutom har vi bland annat dessa företag som kunder:

Alfa Laval, Alfa Neon, Arkivator, Fundo Components, Perfekta, Specma,  BE-Group

Volvo Wheel Loaders


Copyright © 2013 CAD-Design AB. All rights reserved.